2009.03.15
Bull's Star Tour Darts Tournament KYOTO 2009