DartsShop KM
ファッシネイトカップin米子2015

「アサダセイゴ v イワミカズナオ」

撮影日:2015-10-27
撮影場所:DartsShop KM
ogre6_460LB_460_145felix20170822foxxy_blacks_460-145460_145_hivedayLB_460_145_2ハイブの日